Αυξήθηκαν τα έσοδα στις ΔΟΥ τον Μάιο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, τον Μάιο η υπέρβαση των καθαρών εσόδων από τον στόχο ανήλθε στο 16,85%, παρά τις υψηλές επιστροφές φόρων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 3,163 δισ. ευρώ έναντι στόχου 2,707 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρων τον ίδιο μήνα ήταν 228 εκατ ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τον στόχο των 162 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.

Το πεντάμηνο τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 17,190 δισ. ευρώ έναντι στόχου 16,489 δισ. ευρώ, δηλαδή 4,25%. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,206 δισ. ευρώ έναντι 1,078 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος του Προϋπολογισμού (υπέρβαση 11,87%).