Μόνον εφόσον έχουν συμπληρώσει τις αναγκαίες χρονικές και ηλιακές προϋποθέσεις ασφάλισης θα δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ βουλευτές,νομάρχες,δήμαρχοι και κοινοτάρχες.

Οπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ η χορηγία που λαμβάνουν σήμερα οι αιρετοί για τη θητεία τους σε δημόσια αξιώματα λογίζεται ως σύνταξη του δημοσίου και δικαιούνται δεύτερης σύνταξης μόνον εφόσον έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα και την ηλικία συνταξιοδότησης στον Οργανισμό.

Ειδικότερα η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ αφορά δημάρχους και κοινοτάρχες που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/1985 και βουλευτές,νομάρχες και προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/1995.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ.