Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και οι Συλλογικές Συμβάσεις, αποτέλεσαν το βασικό πλαίσιο των χθεσινών συζητήσεων στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα εργασιακά κατά τις διαδοχικές συναντήσεις με τους "κοινωνικούς συνομιλητές", προκειμένου αναζητηθούν προσεγκίσεις και αναζητηθεί "κοινός τόπος". 

Αυτό που διαπιστώνεται σε πρώτη φάση είναι ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για τα προαναφερθέντα ζητήματα, γίνεται σε άλλη βάση, σε σχέση με τα προαπαιτούμενα στο δεύτερο μνημόνιο, όπου προβλεπόταν μεταξύ άλλων η διαμόρφωση μηχανισμού για τον κατώτατο μισθό και ενιαίος μισθός εισαγωγής και αποχώρησης από την εργασία. 

Επίσης, όπως ανέφερε χθες και ο υπουργός Εργασίας εκτός πλαισίου βρίσκονται επίσης η κατάργηση τριετιών και επιδομάτων. 

Πρωταρχική επιδίωξη του υπουργείου Εργασίας είναι η αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με έμφαση στις κλαδικές. Από τις περίπου 200 κλαδικές συμβάσεις που υπήρχαν πριν την κρίση, σήμερα απομένουν λιγότερες από 10. 

Η ελληνική πλευρά δίνει επίσης μεγάλη σημασία στην επαναφορά της «επεκτασιμότητας» των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. 

Στον αντίποδα, υπάρχουν οι θέσεις του ΔΝΤ που «δείχνει» προς τον δρόμο της περαιτέρω ελαστικοποίησης, μέσω συμβάσεων νέου... τύπου. Το Ταμείο επιθυμεί να μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο των «βέλτιστων πρακτικών» που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, μορφές εργασίας όπως η "μικροεργασία" στην οποία προβλέπονται πολύ χαμηλές αμοιβές χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, τα «συμβόλαια μηδενικών ωρών» που αντιστοιχούν σε απασχόληση όποτε επιθυμεί ο εργοδότης, καθώς και διάφορες παραλλαγές αυτών, όπως "συμβόλαια λίγων ωρών ή "συμβόλαια με το τηλέφωνο" κ.ά. Οι δανειστές ζητούν επίσης την περαιτέρω ελαστικοποίηση του πλαισίου διευθέτησης του χρόνου εργασίας (αυξομείωση ωραρίου) χωρίς επιπλέον αμοιβή, αλλά και αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, ώστε να θεσμοθετηθεί η ανταπεργία (λοκ - άουτ) και να γίνει πιο δύσκολη η απόφαση για κήρυξη απεργίας.