Στο 6% με 9% του ΑΕΠ εκτιμάται πως κυμαίνεται η φοροδιαφυγή, σύμφωνα με έρευνα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού διαΝΕΟσις.

Κατά την ίδια έρευνα το κράτος χάνει ως και 16 δισ. το χρόνο ενώ αντίστοιχα, το κράτος δαπανά ετησίως 28 δισ. για συντάξεις, 15 δισ. για μισθούς στο Δημόσιο και 12 δισ. το χρόνο κοστίζει η εξυπηρέτηση του χρέους.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα σχετικά με τα φορολογικά έσοδα, αυτά μειώνονται από το 2010 ενώ σχετικά με το «προφίλ» αυτών που πληρώνουν φόρους:

 • Το 64% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωνε έσοδα κάτω από το αφορολόγητο όριο (2011).
 • Το 49% των μισθωτών δήλωνε εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ (2011).
 • Οι 900 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (0,4% του συνόλου) πλήρωναν το 61% των φόρων νομικών προσώπων (2011).
 • Το 8% των φορολογούμενων (όσοι δήλωναν εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ ετησίως) πλήρωνε το 69% των φόρων φυσικών προσώπων (2011).
 • Στην κρίση, όπως σημειώνεται στην έρευνα, τα εισοδήματα μειώθηκαν ενώ τα βάρη μετατοπίστηκαν στα μεσαία εισοδήματα.

Τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διαΝΕΟσις.

Βραχυπρόθεσμα

 • Μείωση συντελεστών φορολογίας
 • Χρήση πλαστικού χρήματος & ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Αυστηρότερος φορολογικός έλεγχος & αυστηρές κυρώσεις

Μεσοπρόθεσμα

 • Οργάνωση φορολογικών αρχών
 • Τεχνολογική αναβάθμιση & διασυνδέσεις
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων φορολογικής διοίκησης
 • Αύξηση αποδοχών και κινήτρων
 • Καταπολέμηση διαφθοράς

Μακροπρόθεσμα

 • Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα
 • Διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων
 • Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
 • Δημιουργία φορολογικής συνείδησης.