Σε μεγάλη μείωση του ορίου παροχής έκτακτης ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η ΕΚΤ, έπειτα από την απόφαση για άρση του waiver για τα ελληνικά ομόλογα.

Ειδικότερα, ο ELA μειώνεται στα 65 δισ. ευρώ μέχρι τις 29 Ιουνίου, οπότε θα αρχίσουν να γίνονται και πάλι αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα, και στα 61,1 δισ. ευρώ, από την Πέμπτη 30 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιουλίου, έπειτα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ορίου, κατά 7 δισ. ευρώ συνολικά, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και την επίδραση της επαναφοράς της εξαίρεσης (waiver) των ελληνικών τίτλων από τους κανόνες αποδοχής ενεχύρων του Ευρωσυστήματος, σημειώνει η ΤτΕ.