Η Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματαγορές μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μ. Βρετανία και είναι έτοιμη να προσφέρει πρόσθετη ρευστότητα, αν χρειαστεί σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα, αν παραστεί αναγκαίο, τονίζει η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, εντός της ημέρας αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το διοικητικό της συμβούλιο.

«Η ΕΚΤ βρίσκεται σε επαφή με άλλες κεντρικές τράπεζες. Η ίδια είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις εμπορικές τράπεζες τις οποίες επιβλέπει, έχοντας ήδη εκπονήσει σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την περίσταση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το τραπεζικό σύστημα στην θα παραμέινει ισχυρό τόσο κεφαλαιακά όσο και από άποψη ρευστότητας», προσθέτει η ΕΚΤ.