Ακριβότερους κατά 10% το μήνα από τον Ιούλιο και στο εξής θα πληρώνουν τις μηνιαίες συνδρομές τους στις εταιρείες παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης οι περίπου 900.000 πελάτες τους.

Ο πρώτος αυξημένος μηνιαίος λογαριασμός θα αφορά τον Ιούλιο καθώς από 1/6/2016 εφαρμόζεται η επιβολή αναλογικού τέλους 10% υπέρ του Δημοσίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ​η αύξηση του 10% επιβάλλεται και επί του παγίου άρα δηλαδή στο σύνολο του λογαριασμού είτε αυτός εκδίδεται ανά μήνα η μήνες και ισχύσει αναδρομικά από 1/6/2016.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε