Αύξηση παρουσίασαν τα δάνεια τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στα νοικοκυριά για το μήνα Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα τα δάνεια σε νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 1,6% το Μάιο, έναντι της ανάπτυξης 1,5% για το μήνα Απρίλιο. Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αυξήκαν 1,4% το Μάιο έναντι 1,2% για το μήνα Απρίλιο.

Ο ευρύτερος δείκτης προσφοράς χρήματος, Μ3, σημείωσε άνοδο 4,9% τον Μάιο έναντι 4,6% τον Απρίλιο.