Αυξημένες παρουσιάζονται οι καταθέσεις επιχειρήσεων τον Μάιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Μάιο, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 121,7 δισ. ευρώ από 121,4 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο.

Σε ετήσια βάση, ωστόσο, καταγράφεται σημαντική μείωση των καταθέσεων κατά 6,3%, καθώς πέρυσι τον Μάιο, το απόθεμα των καταθέσεων έφθανε τα 129,9 δισ. ευρώ.

Τον Ιούνιο, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, παρατηρούνται αυξημένες εισροές καταθέσεων, οι οποίες υπολογίζονται στα 2 δισ. ευρώ.