Και δύο γονείς δικαιούνται μείωση φόρου για εξαρτώμενο τέκνο αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο γγ Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής προκύπτει ότι:

  • Στην περίπτωση των έγγαμων συζύγων, τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος.
  • Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων, που έχει την επιμέλεια των τέκνων και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος

Οι διατάξεις αυτές, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου, με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά. 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.