Σε μείωση τιμών-στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η Goldman Sachs, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών μετά το Brexit, λόγω της αύξησης του κόστους στην περιφέρεια αλλά και τη καθυστέρηση ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι 2,35 ευρώ από το 3,30 ευρώ πριν, για την Eurobank τα 0,90 ευρώ από 1,40 ευρώ πριν και για την Τράπεζα Πειραιώς τα 0,25 ευρώ από 0,35 ευρώ πριν.

Ο λόγος της μείωσης των τιμών στόχων για τις τρεις τράπεζες, σύμφωνα με την Goldman, που καλύπτει κατά 29%, 36% και 29% για Alpha, Eurobank και Πειραιώς αντίστοιχα. Αναμένει ότι η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών θα επιδεινωθεί μετά το Brexit κατά 3% σε μέσο όρο. Έτσι αν το πλήγμα που θα δεχτούν οι βρετανικές τράπεζες είναι μεγαλύτερο, τότε τα πιστωτικά κόστη του Νότου θα αυξηθούν.

Οι κύριοι οδηγοί είναι:

1.οι ασθενέστερες προοπτικές εσόδων

2.ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος και

3.τα σχετικά σταθερά κόστη

Οι βρετανικές τράπεζες, όπως τονίζει, είναι αναμενόμενο να επηρεαστούν το περισσότερο, ενώ οι τράπεζες  του Μπενελούξ ( Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) καθώς και οι σκανδιναβικές τράπεζες αναμένεται να επηρεαστούν το λιγότερο.

Για τις βρετανικές τράπεζες, η GS κόβει τις εκτιμήσεις κερδοφορίας κατά 10 δισ. ευρώ, για την περίοδο 206-2018, μία ισχυρή μείωση της τάξης του 14%, λόγω της πιο αργής ανάπτυξης, την υψηλή αβεβαιότητα και το "πάγωμα" των περιθωρίων κερδών.

Όπως τονίζει, η ποιότητα του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών θα επιδεινωθεί και θα τα κόστη θα αυξηθούν κατά 3% σε μέσο όρο. Σύμφωνα με τον οίκο:

Αναμένουμε υψηλότερο πιστωτικό κόστος στις ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα).

Τέλος οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να βρίσκονται σε καλό δρ’ομο κερδοφορίας το 2016 αλλά η αυξημένη αβεβαιότητα και οι μακροοικονομικές αντιξοότητες θα καθυστερήσουν την ανάκαμψη τόσο του κλάδου όσο και της οικονομίας.