Με καθυστέρηση δύο ημερών, την Παρασκευή 1η Ιουλίου και όχι σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουνίου, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, πρόκειται να γίνει η καταβολή των μερισμάτων σε 257.755 δικαιούχους που θα υποστούν νέες περικοπές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι μειώσεις πρόκειται να κυμανθούν στα επίπεδα του 59% κατά μέσο όρο, με το μέσο νέο μέρισμα να διαμορφώνεται σε 82,46 ευρώ, αισθητά μικρότερο από τα 201,17 ευρώ που ήταν έως τώρα. Οι περικοπές θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1.1.2016. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που εισέπραξαν οι δικαιούχοι κατά το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, θα παρακρατηθούν σε δύο, ισόποσες, δόσεις, αρχικά στην καταβολή του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια τον Δεκέμβριο.

Συνολικά, προκύπτει ότι χάνουν το μέρισμα, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού. Μεταξύ αυτών χάνουν το μέρισμα 15.521 τέκνα που είναι άνω των 24 ετών, 7.959 χήροι / χήρες που είναι ηλικίας κάτω των 52 ετών και 1.014 χήρες / χήροι που είναι ηλικίας από 52 έως 55 ετών.

Οι περικοπές γίνονται για να σταματήσει το ΜΤΠΥ να παράγει ελλείμματα, μιας και δεν υφίσταται πια η κρατική στήριξη. Αποτέλεσμα είναι από τα 51.852.614 ευρώ που ήταν η μηνιαία δαπάνη για καταβολή μερίσματος, να υποχωρεί στα 21.254.910 ευρώ. Άρα εξοικονομούνται 30.598.053 ευρώ σε μηνιαία βάση.