Την προσοχή των εποπτικών αρχών προσέλκυσε σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η εταιρία Forthnet (ελέγχει μεταξύ άλλων και τη Nova), ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανεισμού. Κι αυτό για δύο λόγους: 

Α. με βάση τα επισήμως δημοσιευμένα στοιχεί ατου ισολογισμού της (31/12/2015), ο δανεισμός αυτός είναι υπερβολικός ενώ, 

Β. ουσιαστικά έχει πάψει να εξυπηρετείται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Βάζοντας στο μικροσκόπιο τους τα δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρίας, οι ίδιες πληροφορίες της εφημερίδας, αναφέρουν ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι: 

1. Ο δανεισμός της Forthnet, στις 31/12 είχε φτάσει ήδη στα 326,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ορκωτοί της λογιστές, σημείωναν πως ο όμιλος δεν έχει ρποχωρήσει σε αποπληρωμή δανείων, της τάξης των 202,5 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα είναι αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσεμς, τουλάχιστον μέχρι και την ημερομηνία εκθέσεως ελέγχου. 

2. Στο κείμενο της τελευταίας αναφέρεται ότι η εταιρία βρίσκεται ουσιαστικά σε οικονομική αδυναμία καθώς-όπως αναφέρεται στην έκθεση -το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ομίλου και εταιρίας, υπερβαίνει το ύψος των περιουσιακών τους στοιχείων. Κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

Το πρόβλημα 

Τα στοιχεία ισολογισμού συγκέντρωσαν την προσοχή των εποπτικών αρχών από τη στιγμή που ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet, Πάνος Παπαδόπουλος, ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας, και εξήγγειλε παράλληλα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, 

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι μέσω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού θα  ενισχυθεί η εταιρία, με το ποσό των 99 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το θέμα που προκύπτει είναι ότι με τα λεφτά αυτά δεν καλύπτονται οι υπάρχουσες υποχρεώσεις. 

Και αυτό γιατί ο συνολικός δανεισμός, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, θα ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Και όπως προκύπτει με βάσης της υπάρχουσε οικονομικές καταστάσεις, θα υπολείπεται κατά 52 εκατ. ευρώ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις ίδιες καταστάσιες η εταιρία θα βρίσκεται ουσιαστικά σε αδυναμία ενδεχομένως και για αποπληρωμή τόκων λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας πέραν των θεμάτων που έχει με την επάρκεια στα κεφάλαιά της. 

Όλα τα παραπάνω όπως ήταν φυσικό ήταν που προκάλεσαν την προσοχή των αρμοδίων εποπτικών αρχών. Και το ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας είναι πλέον οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τις διοικήσεις των τραπεζών. Αποφάσεις που θα πρέπει να τεθούν υπό τον έλεγχο των εποπτικών αρχών. 

Εξηγήσεις στη Βουλή

Επίσης αυτονόητο θεωρείται ότι στην περίπτωση που ο έλεγχος τελικώς προχωρήσει τότε η Forthnet θα κληθεί να δώσει εξηγείσεις και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που έχει συσταθεί για τα δάνεια των κομμάτων και των εταιριών ΜΜΕ. Κάτι το οποίο έχει γίνει μ εόλες τις εταιρίες, του κλάδου των ΜΜΕ

Τέλος, ζητούμενο αποτελεί γενικότερα το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία της αναχρηματοδήτησης του δανεισμού της εταιρίας, το αν στην περίπτωση της έχουν τηρηθεί τα τραπεζικά κριτήρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις δανεισμού και βεβαίως το θέμα της πρόσκλησης της από την αρμόδια Εξεταστική της Βουλής.