Από τα «έτοιμα» τρώνε αρκετοί Έλληνες που πληρώνουν το τίμημα της κρίσης, καθώς από τα μέσα στο 2011 τα νοικοκυριά έχουν ξοδέψει 19 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Έλληνες για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να επιβιώσουν μετά από αλλεπάλληλα μνημόνια, περικοπές συντάξεων και φορολογικά μέτρα, υποχρεώθηκαν να αποσύρουν μεγάλο μέρος των καταθέσεων ή να ρευστοποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο συνδυασμός περικοπών μισθών, υψηλής ανεργίας και αύξησης των φόρων οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών.

Για να καλύψουν τη διαφορά, οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα». Την περίοδο 2006-2009 ο ρυθμός αποταμίευσης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 6%, ενώ το 2015 ήταν αρνητικός -6%.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μείωση των δαπανών κατανάλωσης των ελληνικών νοικοκυριών από το 2007 έως το 2016.