Σε τεντωμένο σκοινί περπατούν η γερμανική τράπεζα, Deutsche Bank, και η ισπανική, Banco Santander, σύμφωνα με τη Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής (Fed) επικαλούμενη έκθεση του ΔΝΤ και δημοσιεύει η  Wall Street Journal, καθώς απέτυχαν στα stress tests που έγιναν. 

Το ΔΝΤ ,στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, αναφέρει ότι:

Από τις παγκόσμια συστημικά σημαντικές τράπεζες (globally systemically important banks, G-SIBs), η Deutsche Bank φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή σε συστημικούς κινδύνους, ακολουθούμενη από την HSBC και τη Credit Suisse.

Η αναφορά αυτή του ΔΝΤ , αμέσως μετά την ανακοίνωση της Fed, σημειώνει ότι τόσο η γερμανική όσο και η ισπανική τράπεζα ήταν οι μόνες από τις 33 τράπεζες που απέτυχαν στον τελικό γύρο «άσκησης αντοχής» που πραγματοποίησε σε μια ενδεχόμενη νέα χρηματοπιστωτική κρίση.
Το ΔΝΤ υπογράμμισε ότι το γερμανικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες επιπτώσεις στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ:

Ειδικότερα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ έχουν τον υψηλότερο βαθμό επιπτώσεων στο εξωτερικό, με βάση το μέσο ποσοστό απώλειας κεφαλαίων άλλων τραπεζικών συστημάτων εξ αιτίας ενός σοκ στον τραπεζικό τομέα τους.

Η σημασία της Deutsche Bank υπογραμμίζει την ανάγκη για διαχείριση των κινδύνων, εντατική εποπτεία και παρακολούθηση των διασυνοριακών εκθέσεων, καθώς και την ικανότητα των παγκόσμια συστημικών τραπεζών να μεταβαίνουν σε νέα καθεστώτα εξυγίανσης και εκκαθάρισης, σημειώνει το ΔΝΤ.