Τοίχο για τις επιχειρήσεις αποτελούν τα capital controls, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Ποιο συγκεκριμένα, το 72% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι περιορισμοί στο εβδομαδιαίο όριο αναλήψεων επηρεάζουν ακόμη και σήμερα τη λειτουργία τους, έναντι του 83% της αντίστοιχης έρευνας τον Αύγουστο του 2015.

Προκύπτει ότι η μείωση του κύκλου εργασιών λόγω capital controls βρίσκεται στο -27%, έναντι του -52% στην έρευνα του Αυγούστου. Ταυτόχρονα οι περιορισμοί στις διεθνείς πληρωμές επηρεάζουν το 68% των επιχειρήσεων, έναντι 78% της προηγούμενης έρευνας.

Περίπου εννέα στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία στη λειτουργία τους. Το βασικότερο πρόβλημα που αναφέρεται είναι η απαίτηση των προμηθευτών για πληρωμές με μετρητά, ενώ ακολουθεί η αναφορά για δυσμενέστερους όρους συναλλαγών με προμηθευτές του εξωτερικού.

Περίπου έξι στις 10 επιχειρήσεις αναφέρουν ότι έχουν λάβει μέχρι σήμερα κάποιο μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε από την επιβολή των capital controls. Μεταξύ από αυτά τα μέτρα, κυριαρχούν οι πωλήσεις μόνο αντί μετρητών, η άμεση πληρωμή των προμηθευτών και η μείωση του μισθολογικού κόστους.

Το 13% επισημαίνει ακόμη, ότι οι ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες δεν τηρούνται από τις τράπεζες σε μεγάλο βαθμό (9%) ή δεν τηρούνται καθόλου (4%). Το αντίστοιχο ποσοστό που ανέφερε κάτι τέτοιο στην έρευνα  του Αυγούστου 2015 έφθανε το 23%.

Στο μεταξύ, απαισιόδοξοι σε σχέση με την άμεση άρση των τραπεζικών περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων - μελών  του ΕΒΕΘ, καθώς το 58% δηλώνει ότι αυτό μάλλον θα συμβεί μετά το 2017, ενώ το 24% εκτιμά ότι θα συντελεστεί εντός του 2017. Μόλις το 4% θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη επίκειται στο β' εξάμηνο του 2016.

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις, το 26% αναφέρει τα προβλήματα ρευστότητας - χρηματοδότησης, το 21% τη μείωση του κύκλου εργασιών τους και το 16% το ασταθές φορολογικό σύστημα και οι υψηλοί φόροι/εισφορές.