Στα 321,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2015 το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης έναντι 324,1 δις ευρώ το 2014, σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο εξέλιξης του δημοσίου χρέους που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης το 2015 ανήλθε σε 311,452 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2015 το 82% του δημόσιου χρέους της χώρας οφείλονταν προς τον επίσημο τομέα ενώ το υπόλοιπο 16% προς τον ιδιωτικό τομέα.