Ανοίγει η κάνουλα του δημοσίου για την εξόφληση φέτος και του χρόνου των ληξιπρόθεσμων οφειλών​ του σε ιδιώτες (εργολάβους,προμηθευτές κλπ) ύψους 5,5 δις ευρώ.με βάση τη συμφωνία της Κυβέρνησης με τους πιστωτές που προέκυψε από την πρώτη αξιολόγηση.

Με εγκύκλιό του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ζητεί να ενημερωθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις οφειλές τους σε ιδιώτες μέχρι στις30/4/2016.Με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται οι διαδικασίες και οι προυποθέσεις που πρέπει να εφαρμόσουν οι φορείς του δημοσίου ώστε να λάβουν από το Λογιστήριο τα σχετικά κονδύλια για την εξόφληση των οφειλών τους.

Προτεραιότητα θα έχουν οι παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες καθώς και όσες προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις.Σύμφωνα με τη συμφωνία με τους πιστωτές έως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να εξοφληθούν τα 3,5 δις ευρώ από τα 5,5 δις συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες και τα υπόλοιπα 2 δις ευρώ εντός του 2017.