Το πράσινο φως έλαβε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία αποκρατικοποίησης το Ελληνικού.

Όπως αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, το Ελεγκτικό ενέκρινε χωρίς κανένα σχόλιο ή παρατήρηση τις αλλαγές στη σύμβαση που έγιναν με το MOU με τον επενδυτή.

Πρόκειται για μια έκταση 6.200 στρεμμάτων στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο στην Ευρώπη, κοινωφελείς δομές και κτιριακά συγκροτήματα. Εκτιμάται ότι η επένδυση θα ξεπράσει τα 5 - 6 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν σε μήκος χρόνου, συνολικά 30.000 θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως όπως είχε ανακοινώσει η Lamda Development, το 51% του τιμήματος για το έργο θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι ''συνεπεία του από 07.06.2016 Μνημονίου Συναντίληψης, αφενός μεν η καταβολή του τιμήματος καθίσταται εμπροσθοβαρής και ως εκ τούτου το 51% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, αφετέρου δε, θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις, προκειμένου ποσοστό 80% να υλοποιηθεί εντός 12 ετών, με παράλληλη ανάπτυξη έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ''.