Αυξάνει η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Οπως ορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας​ από 1/1/2016 εως το τέλος του χρόνου αυξάνει στο 3,61% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας αντί 2,5% το 2015. Από την 1/1/2017 και έως 31/12/2019 αυξάνει ανά έτος σε ποσοστό από 4,73% έως 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος (και όχι πλέον των ασφαλιστικών κατηγοριών).

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας