Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο που θα γίνονται οι συναλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για το «πλαστικό» χρήμα που εκτός των άλλων θα καθορίζεται και το ύψος των αποδείξεων που θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο.

Ως προς τις συναλλαγές, θα προβλέπεται η χρήση πλαστικού χρήματος παντού. Μπαρ, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, γιατροί, δικηγόροι και τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικοδομής θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά POS. Επίσης, όλες οι νέες επιχειρήσεις που θα ανοίξουν θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μηχανάκια POS. Για την αποτροπή των «απείθαρχών», όσων δηλαδή αρνηθούν να εγκαταστήσουν ειδικό μηχάνημα ή να δεχθούν κάρτα θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει διάταξη με την οποία από την 1η Ιανουαρίου, οι συναλλαγές με μετρητά θα επιτρέπονται έως του ποσού των 500 ευρώ.

Πώς θα «χτίζεται» το αφορολόγητο

Το συνολικό ύψος των αποδείξεων για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου θα σχετίζεται με το ετήσιο εισόδημα, ενώ όπως λένε οι πληροφορίες θα υπάρχει κλίμακα με διαφορετικά ποσοστά δαπανών ανά εισοδηματική κατηγορία, που θα πρέπει να γίνονται απαραίτητα με πλαστικό χρήμα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι είναι να καλύπτουν ένα ποσοστό του ετήσιου εισοδήματός τους με δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), με στόχο την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος.

Το πιο πιθανό σενάριο που θα ισχύσει είναι ότι όσοι δηλώνουν ποσά ετησίου εισοδήματος μέχρι το επίπεδο του ισχύοντος κατά περίπτωση αφορολογήτου ποσού θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 15% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα.

Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από το ισχύον κατά περίπτωση αφορολόγητο και μέχρι 20.000 ευρώ, το ποσοστό του εισοδήματος που πρέπει να καλύπτεται με «πλαστικό» ή ηλεκτρονικό χρήμα θα ανέλθει στο 30% ενώ για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ, το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 40%.

Στις δαπάνες που θα αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου θα περιλαμβάνονται όλες οι αγορές καταναλωτικών αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, εκτός από τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ.

Όπως λένε οι πληροφορίες, για την τρέχουσα χρονιά έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά την οποία η κάλυψη του 15%-40% του ετήσιου εισοδήματος θα μπορούσε να πραγματοποιείται με δαπάνες εξοφληθείσες είτε με πλαστικό, είτε με ηλεκτρονικό χρήμα, είτε με μετρητά.

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τις δαπάνες που εξοφλούνται με μετρητά, η προϋπόθεση που είχε τεθεί ήταν να συλλέγονται και να φυλάσσονται από τους φορολογούμενους οι σχετικές αποδείξεις.