Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η υποβολή των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση ελήφθη λόγω της παράτασης που δόθηκε στην ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ και ΕΠΕ (έως δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015), με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.