Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τον Σεπτέμβρη,  που θα αρχίσουν να έρχονται τα «μπιλιετάκια» για τον ΕΝΦΙΑ, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Ενώ σε τέσσερις δόσεις αναμένεται να γίνει η καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2016, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real το απόγευμα της Τετάρτης, όσο καθυστερεί το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων, τόσο καθυστερεί η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και άρα μειώνονται οι πιθανότητες για περισσότερες δόσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον οδηγό του taxheaven.gr, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να γνωρίζουν τι ισχύει από φέτος, στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων αλλά και στον υπολογισμό των δόσεων, ώστε να διεκδικήσουν τυχόν διαφορές με την εφορία.

Πιο αναλυτικά:

1. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η  περ. α' της παρ. 1 της Ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013).

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

β) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρουπου επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013).

2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα: 

γ)  Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5 %ο στο 3,5%. 

δ)  Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν  να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016.

ε)  Με τον νόμο 4389/2016 επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν  οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος διαμορφώνεται ως εξής:

στ) Δεν ισχύει από φέτος πλέον η μείωση κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων.