Στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, που παρέχεται, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου → Οφειλές), μπορούν να δουν οι ασφαλισμένοι τις εισφορές του 3ου διμήνου 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για την πρόσβαση στη νέα υπηρεσία, απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση του χρήστη - ασφαλισμένου, με χρήση των κωδικών Taxisnet και εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για την οφειλή του, να αντλήσει την ταυτότητα πληρωμής της οφειλής ή να εκτυπώσει την απόδειξη πληρωμής.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται.


TAGS