Για δύο βασικούς παράγοντες προσέλκυσης επενδύσεων παρά το φορολογικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι επιχειρήσεις κάνει λόγο η Alpha Bank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας πρόκειται για την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης και την ταχύτητα απορροφήσεως των διαθεσίμων κοινοτικών κονδυλίων καθώς και η ενεργοποίηση κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο της Alpha Bank η υψηλή απορρόφηση των κονδυλίων στο πλαίσιο του παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013 και των λοιπών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων συνέβαλε σημαντικά το τελευταίο δωδεκάμηνο στην άμβλυνση των υφεσιακών επιπτώσεων εξαιτίας της επιβολής των κεφαλαιακών περιορισμών και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

Συγκεκριμένα, από το φθινόπωρο του 2015 παρατηρείται επιτάχυνση της απορροφήσεως των κεφαλαίων που προέρχονται από ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ειδικότερα, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του  2015 εκταμιεύθηκαν μόλις €406 εκατ., στο δεύτερο εξάμηνο οι εισροές σχεδόν πενταπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε €1,9 δισ..

Η εκταμίευση των κεφαλαίων του (παλαιού) ΕΣΠΑ 2007-2013 συνεχίσθηκε και στο πρώτο εξάμηνο  του 2016, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ όσον αφορά στην σωρευτική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων της παραπάνω περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Alpha Bank, η Ελλάδα πέτυχε έως τον Ιούνιο του 2016 ποσοστό απορροφήσεως 99,5% του παλαιού ΕΣΠΑ, έναντι 91,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου,  καθώς οι σωρευτικές εισροές διαρθρωτικών κονδυλίων ανήλθαν σε €20,3 δισ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στο πρώτο τρίμηνο του 2016, οι εισροές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανήλθαν σε € 1,3 δισ. και δόθηκαν επιπλέον €1 δισ. σε  επιδοτήσεις  για τους αγρότες  στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

«Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Προβλέπει για την Ελλάδα συνολικά για την περίοδο 2014-2020 ποσά ύψους €26 δισ. που αναμένεται να διοχετευθούν σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας» υπογραμμίζει η Alpha Bank.

Και προσθέτει ότι «η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων προϋποθέτει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και υψηλό δείκτη εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα. Τα περισσότερα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν στον αγροτικό τομέα (23%), στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας  (22%), στις υποδομές μεταφορών στο περιβάλλον (21%) και για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία (18%)».

Σημειώνεται ότι, ο αγροτικός τομέας αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, καθώς συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ θα εισρεύσουν συνολικά στον πρωτογενή τομέα περί τα €20 δισ.

Επίσης, η Alpha Bank τονίζει ότι στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεισφέρουν κεφάλαια και απ το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, Investment Plan for Europe, συνολικού ύψους €315 δισ. για όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού έχουν ήδη ξεκινήσει δύο έργα για υποδομές και καινοτομία συνολικού ύψους €215 εκατ. που αναμένεται να κινητοποιήσουν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύσεις €591 εκατ. και να αποδώσουν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης έως σήμερα έχουν υπογραφεί τρείς συμφωνίες χρηματοδοτήσεως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους €18 εκατ. που αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις €252 εκατ. 

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη πλήρους υλοποιήσεως του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, με βάση τον Προϋπολογισμό, οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων προγραμματίζονται να ανέλθουν στα € 6,75 δισ. το 2016 (αύξηση κατά 5,6%).