Στην τελική ευθεία βρίσκεται από το υπουργείο Οικονομικών η κατάρτιση του σχεδίου νόμου το οποίο, μεταξύ άλλων, θα αφορά και τα αδήλωτα εισοδήματα, δηλαδή τα εισοδήματα που χιλιάδες φορολογούμενοι απέκρυψαν τα προηγούμενα χρόνια από την εφορία.

Με τη ρύθμιση όσοι φορολογούμενοι αποκαλύψουν όσα δεν δήλωσαν τα προηγούμενα χρόνια θα φορολογηθούν με το συντελεστή φορολόγησης που ίσχυε τα χρόνια ή τη χρονιά της απόκρυψης των εισοδημάτων από την εφορία. Ωστόσο εκτός του συντελεστή φορολόγησης (40%-45%) που ίσχυε στο παρελθόν θα τους επιβληθεί και πρόστιμο για την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη το οποίο θα κυμαίνεται από 1%-5% επί του φόρου ανάλογα με τη χρονιά που απέκτυψαν εισοδήματα (εάν είναι το 2015 η τιμωρία θα ισούται με 1%, ενώ παλαιότερα μπορεί να φτάνει το 5%).

Οσοι από τους "δηλωσίες" φορολογούμενους προχωρήσουν σε εφάπαξ εξόφληση του φόρου που θα τους καταλογιστεί απαλείφεται το πρόστιμο αλλά και οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται ανάλογα με την φορολογική χρονιά της απόκρυψης των εισοδημάτων.

Αντίστοιχα θα υπάρχει μείωση του προστίμου και των προσαυξήσεων εάν ο φόρος που θα κληθούν να καταβάλουν εξοφληθεί σε λίγες δόσεις.

Στη ρύθμιση θα περιληφθούν και φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες γίνεται έλεγχος και δεν έχουν τελεσιδικήσει στα φορολογικά δικαστήρια.Τέλος η ρύθμιση θα περιλαμβάνει τραπεζικές καταθέσεις αλλά και τίτλους που φορολογούμενοι κατέχουν στη χώρα μας ή στην αλλοδαπή.