Οδηγίες προς εφαρμογή για τις αυξήσεις που επέρχονται με το νέο ασφαλιστικό νόμο για εργοδότες,μισθωτούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αλλά και αυτοαπασχολούμενους στην επικουρική ασφάλιση δίνει με εγκύκλιο της η διεύθυνση επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ) του Ι.Κ.Α.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο από 1/6/2016-31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης όλων των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων αυξάνεται κατά 1%  (0,5% για τον εργοδότη και 0.5% για τον εργαζόμενο),φτάνοντας έτσι συνολικά το 7% (3,5% για εργοδότη και 3,5% για εργαζόμενο) αντί 6% (3% για εργοδότη και 3% για εργαζόμενο) που ίσχυε μέχρι τα τέλη του 2015.

Αναφορικά με τους δημοσίους υπαλλήλους η αύξηση θα υπολογίζεται επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών όπως ισχύουν κάθε φορά. Οπως διευκρινίζεται η αύξηση της εισφοράς υπέρ της επικουρικής ασφάλισης θα περιοριστεί το χρονικό διάστημα από 1/6/2019-31/5/2022 συνολικά στο 6,5%( 3,25% ο εργοδότης και 3,25 % ο εργαζόμενος) για να επανέλθει μετά την εξαετία από 1/6/2022 στο ύψος του 6%(3% για εργοδότη και 3% για εργαζόμενο )

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.