Αποκαλυπτικά στοιχεία για την επίδραση της κρίσης στον γυναικείο εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας μας παρουσιάζει έκθεση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Στα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης γίνεται λόγος για κρίση που έπληξε διπλά τις εργαζόμενες στην Ελλάδα.

Ειδικότερα: 

  • Από το 2008-2013 σημειώνεται μείωση ρυθμού απασχόλησης κατά 26,7% υπερδιπλασιάζοντας τη γυναικεία ανεργία.
  • Μόνη αύξηση απασχόλησης καταγράφηκε στην Εκπαίδευση(1,7%)και στον τομέα των ασφαλειών(4,2%)
  • Στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται η υψηλότερη απασχόληση γυναικών (76%-90%),εν αντιθέσει με τους άνδρες που κυριαρχούν στα αρτοποιεία (66%)
  • 30% των γυναικών απασχολούνται στη βιομηχανία.
  • Στο δημόσιο καλύπτουν σήμερα το 46,7% των θέσεων.