Διευκρινίσεις για τις δημοπρασίες ρεύματος, οι οποίες προγραμματίζονται το φθινόπωρο, δίνει η ΔΕΗ, τονίζοντας ότι το ύψος της τιμής εκκίνησης για τις δημοπρασίες ενέργειας από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ, προκειμένου να προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για το σωστό άνοιγμα της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, πηγές από την ΔΕΗ προσθέτουν ότι δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία το θέμα της τιμής δεν απασχολεί την ΔΕΗ και ότι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν υπήρξε καμία σχετική αναφορά από τη διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται, ότι στην ομιλία του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης, ανέφερε για το θέμα: «Η δεύτερη σημαντική νομοθετική ρύθμιση αφορά στην υποχρεωτική σταδιακή μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας, από 91% που είναι σήμερα σε κάτω του 50%, στο τέλος του 2019, ρύθμιση, ίσως πρωτοφανής, στα παγκόσμια χρονικά.

Η μείωση αυτή θα συντελεστεί μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστών ως ΝΟΜΕ.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ υποχρεώνεται να διαθέτει ένα μέρος της παραγωγής της στους ανταγωνιστές της, σε τιμή που θα προκύπτει κατόπιν δημοπρασιών, με τιμή εκκίνησης καθοριζόμενη με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ.

Το ύψος της τιμής αυτής είναι ίσως ο κρισιμότερος παράγοντας για το σωστό άνοιγμα της αγοράς».