Αλλαγές ως προς το... δικαιότερο στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας του 2017 επιφύλαξε το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. από το 2017 θα υπολογίζονται με βάση το έτος που πρωτοταξινομήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο με βάση το έτος που ταξινομήθηκε (πήρε πινακίδες) στην Ελλάδα.

Μάλιστα, η εν λόγω διάταξη αφορά εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ και οδηγεί σε μειώσεις των τελών για παλαιότερα οχήματα που έχουν πρωτοταξινομηθεί σε χώρα της ΕΕ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το κριτήριο για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση τους ισχύοντες και σήμερα πίνακες θα είναι πλέον ο χρόνος πρώτης ταξινόμησης, όχι στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρα της EE ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Με αυτόν τον τρόπο, αυτοκίνητα που, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα, είχαν ταξινομηθεί σε χώρα της EE ή του ΕΟΧ θα υπολογίζονται ως παλαιότερα για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας. Στην εν λόγω διάταξη αναφέρονται για το 2017 οι πίνακες των τελών κυκλοφορίας όπως ίσχυαν το 2016, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει μετά το καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με την διάταξη του πολυνομοσχεδίου τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα ορίζονται ως εξής:

Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης :

  • Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα Της Ε.Ε./ΕΟΧ, ως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

  • Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από, 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια Co2) ανά χιλιόμετρο)

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος ως εξής: