Σε… μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας έχει εξελιχθεί το Δημόσιο, όπως προκύπτει από έρευνα του ΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ελληνικός δημόσιος τομέας έχει την 4η χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση μία σειρά από κριτήρια αποτελεσματικότητας.

Μάλιστα, η χώρα μας κατατάσσεται δύο θέσεις κάτω από τη Βουλγαρία σε αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, ενώ εξαιρετικά κακές επιδόσεις καταγράφονται στο μέτωπο της διαφθοράς και της οικονομικής σταθερότητας.

Οι θέσεις που καταλαμβάνει η Ελλάδα σ' αυτούς τους δύο τομείς είναι η 4η και η 2η θέση από το τέλος, αντιστοίχως.

Μόνο στον δείκτη υποδομών, η χώρα κατέχει κάπως καλύτερη θέση (12η από το τέλος).

Στην πρώτη τετράδα των κρατών με το πιο αποδοτικό Δημόσιο βρίσκονται η Ολλανδία, η Σουηδία, η Βρετανία και η Γερμανία, ενώ στις τελευταίες θέσεις, μετά την Ελλάδα, ακολουθούν η Ρουμανία, η Κροατία και η Σλοβακία.

Η εργασία «Πολλαπλασιαστές δημόσιων επενδύσεων στις χώρες της Ε.Ε.: Έχει σημασία η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα;» του ερευνητή του ΚΕΠΕ, Σωτήρη Παπαϊωάννου, εξετάζει εάν οι αποκλίσεις στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα επηρεάζουν την επίπτωση των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομική μεγέθυνση.

Οι χώρες που έχουν πιο αποδοτικούς δημόσιους τομείς έχουν συγκριτικά υψηλότερη επίδραση των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομική τους μεγέθυνση.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα της Ελλάδας στον τομέα της εκπαίδευσης. Κατέχει την 1η θέση πανευρωπαϊκά, ωστόσο γίνεται αναφορά στο κατά πόσο τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.