Παρέλαβε σήμερα η Κομισιόν το αίτημα της κυβέρνησης της Ισπανίας για την περαιτέρω μείωση ή ακύρωση των προστίμων, λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν έρθει αντιμέτωπες με την επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή λόγω της μη λήψης ικανοποιητικών μέτρων για τη μείωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι εν λόγω κυρώσεις υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν ή να μηδενιστούν εφόσον διαπιστωθούν, έπειτα από σχετικό αίτημα των ενδιαφερόμενων χωρών, «έκτακτες οικονομικές περιστάσεις». 

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλεξάντερ Βιντερστάιν κατά τη σημερινή ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή θα «αναλύσει λεπτομερώς το αιτιολογημένο αίτημα της Ισπανίας και θα αποφανθεί πριν από το τέλος του μήνα». 

Ωστόσο, όπως ενημέρωσε, η Πορτογαλία δεν έχει ακόμα καταθέσει το σχετικό αίτημα.