Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου "Υγεία".

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε η αναλυτική σύνθεση του ΔΣ έχει ως ακολούθως:

1 Ανδρέας Βγενόπουλος Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
2 Γεώργιος Ευστρατιάδης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3 Γεώργιος Πολίτης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
4 Ανδρέας Καρταπάνης Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
5 Ιωάννης Ανδρέου Εκτελεστικό Μέλος
6 Αρετή Σουβατζόγλου Μη Εκτελεστικό Μέλος
7 Αναστάσιος Κυπριανίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος
8 Σπυρίδων Καλακώνας Μη Εκτελεστικό Μέλος
9 Χρήστος Μαρουδής Μη Εκτελεστικό Μέλος
10 Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
11 Ευάγγελος Δεδούλης Μη Εκτελεστικό Μέλος
12 Μελέτιος Μουστάκας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
13 Αλέξανδρος Εδιπίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε νέα μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1 Ιωάννης Ανδρέου Πρόεδρος
2 Ανδρέας Καρταπάνης Μέλος
3 Δημήτριος - Ελευθέριος Μαντζαβίνος Μέλος