Σταθερή πτώση εργασιών είχαν οι συμβολαιογράφοι της χώρας την περίοδο 2004 - 2014, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, που διεξήχθη σε συνεργασία των συμβολαιογραφικών συλλόγων.

Ειδικότερα, η μείωση ανέρχεται στο 55% (500.992 πράξεις το 2014 έναντι 1.114.479 πράξεων το 2004) και ανάλογη είναι η μείωση του εισπραχθέντος χαρτοσήμου (ωστόσο, επειδή κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν γίνει καταργήσεις και αλλαγές στο χαρτόσημο, δεν κρίνεται ασφαλές να γίνουν διαχρονικές συγκρίσεις).

Ως προς τη μεταβολή των αντικειμένων κατά τα έτη 2014/2004, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν οι πράξεις που αφορούν στα δάνεια με (78,1%), στις δωρεές «αιτία θανάτου» (74,5%), στις αγοραπωλησίες ακινήτων (73,8%) και στις γονικές παροχές (72,2%). Αύξηση σημειώνεται στις διαλύσεις εταιρειών με ποσοστό μεταβολής 90,3% και στις διαθήκες με 19%.

Το 2014, οι λοιπές (άλλες) πράξεις συμμετέχουν στο 40% του συνόλου των συμβολαιογραφικών πράξεων, ενώ τα πληρεξούσια αποτελούν το 35%, οι αγοραπωλησίες ακινήτων το 9% και οι γονικές παροχές το 5%.