Παραιτήθηκε από μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Ηλίας Καρακίτσος.

Όπως επισημαίνει το ΤΧΣ, η απόφαση του κ. Καρακίτσου οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.