Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μη εκτελεστικού μέλους του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δημοσίευσε σημερα το Ταμείο.

Η Επιτροπή επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει το διορισμό του Μέλους του Γενικού Συμβουλίου.