Μεγάλη μείωση 13,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2015, έναντι µείωσης 3,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 3,7%, και
β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 13,7%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
•    Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 10,3%
•    Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 17,2%.