Τα αυστηρά πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων επανέφερε με τροπολογία το υπουργείο Οικονομικών.

Η εν λόγω τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο και υπογράφεται από τον υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή Τρύφωνα Αλεξιάδη ορίζεται ότι με τα νέα πρόστιμα θα διατηρείται το 50% του ΦΠΑ, για κάθε απόδειξη που δεν θα κόβεται, αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 250 ευρώ, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλά βιβλία και τα 500 ευρώ, για επιχειρήσεις που τηρούν διπλά βιβλία.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ο διπλασιασμός των προστίμων σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας και τον τετραπλασιασμό για τις επόμενες φορές. Η διάταξη τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Ιουλίου 2016.

Ετσι στην περίπτωση όπου σε ένα καφέ διαπιστωθεί ότι δεν εκδόθηκαν 10 αποδείξεις στις οποίες αναλογεί ΦΠΑ 50 ευρώ, το πρόστιμο των 25 ευρώ που ισχύει σήμερα αυτόματα διαμορφώνεται στα 250 ευρώ. Εάν ο ίδιος επιτηδευματίας μέσα σε μια πενταετία υποπέσει στην ίδια παράβαση, ακόμα και αν δεν έχει εκδώσει ακόμα και μία απόδειξη, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 500 ευρώ ενώ η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης συνεπάγεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Μάλιστα τα νέα πρόστιμα τίθενται σε άμεση εφαρμογή από τις 25 Ιουλίου.

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση και την ρύθμιση