Μειωμένος κατά 1,6% παρουσιάζεται ο γενικός δείκτης τιµών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το β΄ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, έναντι µείωσης 3,1% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.

Ο ίδιος δείκτης, το β΄ τρίµηνο 2016 σε σύγκριση µε τον δείκτη του α΄ τριµήνου 2016 σηµείωσε αύξηση 0,1%, έναντι µείωσης 1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015.

Ο γενικός δείκτης τιµών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, σημείωσε µείωση 1,8% το β΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, έναντι µείωσης 2,3% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.

Ο ίδιος δείκτης, το β΄ τρίµηνο 2016 σε σύγκριση µε τον δείκτη του α΄ τριµήνου 2016 σηµείωσε αύξηση 0,1%, έναντι µείωσης 0,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιµών κατηγοριών Έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) εκφράζει τη µεταβολή των τιµών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιµέρους τµηµάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) εκφράζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής µιας τυποποιηµένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιµών των υλικών και της αµοιβής εργασίας που καταβάλλει.