Αλλάζουν με τροπολογία οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες».

«Κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) η προθεσμία για την υποβολή αυτών, προτείνεται να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2016 και να ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2016», αναφέρει η σχετική τροπολογία, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας «οι νέες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική αναβάθμιση και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, καθώς και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων».  

Ολόκληρη η τροπολογία