Αλλάζουν οι όροι για την αναδρομική επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συντάξεις κι επιδόματα στο Δημόσιο με τροπολογία που κατέθεσαν χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευκ. Τσακαλώτος και ο αν. υπουργός, Γ. Χουλιαράκης.

Η τροπολογία μειώνει το ύψος των δόσεων για την αποπληρωμή των αναδρομικών ποσών (μέχρι τα 15.000 ευρώ), τα οποία προκύπτουν από τις περικοπές των επικουρικών, του ΕΚΑΣ και πιθανότατα των μερισμάτων.

Ειδικότερα, η τροπολογία μειώνει το ποσοστό του παρακρατούμενου από την ακαθάριστη μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη ποσού από το 1/4 που είναι σήμερα σε :

  • 1/10 για συντάξεις μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ
  • 1/6 για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ

Ως ελάχιστο ύψος της μηνιαίας δόσης ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ. Επίσης απαλοίφεται το όριο στον αριθμό των δόσεων για την εξόφληση (ο νόμος όριζε πως παρακρατούνται τα ποσά σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις).