Μειωμένη συμμετοχή 10% στην αγορά των φαρμάκων τους θα πληρώνουν οι "κομμένοι" του ΕΚΑΣ αλλά και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ όσοι δικαιούχοι έχασαν ή θα χάσουν έως το τέλος του 2019 το βοήθημα του ΕΚΑΣ θα έχουν οι ίδιοι αλλά και τα προστατευόμενα μέλη τους μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που ορίζεται στο 10% για τη φαρμακευτική τους περίθαλψη επί της διατιμημένης αξίας όλων των φαρμάκων.

Η μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα είναι το πρώτο αντισταθμιστικό μέτρο λόγω των περικοπής του ΕΚΑΣ, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και πρόσθετα ελαφρυντικά μέτρα για την απώλεια που υπέστησαν όπως κάρτα σίτισης, μερική η ολική απαλλαγή από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και μειωμένα τιμολόγια στο ρεύμα και το νερό.

Η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ