Περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο αλλά δεν έχουν καταγραφεί πουθενά επίσημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ο λόγος που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν προσμετρηθεί στις ήδη εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, που ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους στα χρόνια της κρίσης, είναι πως δεν υπήρχε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: 

1.Η δημοσίευση στοιχείων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με επιλεκτικό τρόπο είτε όσον αφορά τη χρονική περίοδο (παρουσιάζονται στοιχεία σε μηνιαία ή ακόμα και σε ημερήσια βάση!), είτε όσον αφορά περιοχές ή κατηγορίες επιχειρήσεων αφήνουν εντέχνως περιθώρια παρερμηνείας και δίνουν τη δυνατότητα «τεκμηρίωσης» των όποιων αυθαίρετων συμπερασμάτων. Το πιο εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι με επίκληση στοιχείων μέχρι το 2014 διατυπώνουν συμπεράσματα για τη σημερινή εικόνα. Η εξαγωγή σχετικά ασφαλών συμπερασμάτων όσο αφορά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας από  το ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει κυρίως από στοιχεία  ετήσιας ή εξαμηνιαίας βάσης. Επίσης πρέπει να εστιάζει κατά κύριο λόγο στην κινητικότητα των επιχειρήσεων με νομική μορφή δεδομένου ότι στις ατομικές επιχειρήσεις υπάρχει αυξημένη προσωρινότητα (π.χ μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών) καθώς και περιορισμένη υποχρέωση εγγραφής-διαγραφής από το ΓΕΜΗ.

2.Ο αριθμός συστάσεων το 2015 ανήλθε σε  43.846  και των διαγραφών σε 24.846  ενώ το 1ο εξάμηνο του 2016 έχουμε 20.345 συστάσεις και 16.994  διαγραφές. Αναλυτικότερα έχουμε τον παρακάτω αριθμητικό πίνακα:

 

 

2015

2016

Συστάσεις Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων

13.200

6.519

Ενάρξεις Ατομικών Επιχ/σεων

30.646

13.826

Σύνολο Συστάσεων/Ενάρξεων

43.846

20.345

Διαγραφές Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων

7.856

4.353

Παύσεις Ατομικών Επιχ/σεων

16.990

12.641

Σύνολο Διαγραφών/Παύσεων

24.846

16.994

Ισοζύγιο Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων

5.344

2.166

Συνολικό ισοζύγιο

19.000

3.351

Πίνακας 1: Πηγή Κ.Υ  ΓΕΜΗ

3.Στα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να ληφθεί υπόψη και η  δυνατότητα αναδρομικής διαγραφής σε επιχειρήσεις που είχαν διακόψει  την επιχειρηματική δραστηριότητα σε παρελθόντα χρόνο  (ΠΟΛ.1045/10.2.2015 ) και είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ  6.600 επιχειρήσεων το 2015 και 1.600 το 2016 που ήταν ανενεργές επί μακρόν. Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκονται «εγκλωβισμένες»του ΓΕΜΗ και του TAXIS σύμφωνα με υπολογισμούς πάνω από 100.000 αδρανείς επιχειρήσεις για τις οποίες αναζητούμε σε συνεργασία με τη ΓΓΔΕ τρόπους διευκόλυνσης της διαγραφής τους. 

4.Ολοι αντιλαμβάνονται ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση των επιχειρήσεων-την οποία περιγράφουν οι επιστρατευμένοι φωστήρες- θα είχε άμεση επίδραση στην απασχόληση.  Από τα στοιχεία όμως της ανεξάρτητης Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κάθε άλλο  προκύπτει. Αντιθέτως σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης απασχόλησης παρουσιάζει σημαντική αύξηση, με τον δείκτη ανεργίας να έχει μειωθεί τον Απρίλιο του 2016 στο 23,3% έναντι 25,3% τον Απρίλιο του 2015 με αύξηση των απασχολουμένων κατά 106.854 άτομα, για την ίδια περίοδο (Εικόνα1).