Σημαντική αύξηση της τάξης των 900 εκατ. ευρώ παρουσίασαν μέσα σε ένα τρίμηνο οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς από 15,7 δις. που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε 16,6 δις. το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Οι οφειλές αυτές αφορούν χρέη εργοδοτών και ασφαλισμένων προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ, άνω των 5.000 ευρώ κατ' άτομο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση, το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι οφειλές, είτε επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, είτε μειώνονται από τμηματικές καταβολές, είτε εξοφλούνται.

Στο τέλος Ιουνίου 2016 το συνολικό ποσό των οφειλών που εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ ανέρχεται στα 13.604.182.364,42 €.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 16.613.714.105 €, το 19,99% (ποσό 3.321.681.127 €) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,01% (ποσό 13.292.032.979 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι τον Ιούνιο του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 125.888 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 25% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω. Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 50.299 και 1.925 οφειλέτες.

Από την έκθεση του δευτέρου τριμήνου προκύπτει ότι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών και συγκεκριμένα:

124.091 οφειλέτες (41% των οφειλετών) έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας

το 65% των οφειλετών (196.562 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας.

το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 60.307 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 € - 100.000 € (περίπου 25% του τρέχοντος υπολοίπου). Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες (1.087 οφειλέτες που συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών).

Ολόκληρη η έκθεση του Κ.Ε.Α.Ο.