Σε ύψος που θα ταίριαζε μόνο το ύψος του Εβερεστ στα Ιμαλάια έχουν πλέον εκτιναχθεί τα "κόκκινα" δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών με ολοένα αυξητικές τάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα καθυστερούμενα ή ανείσπραχτα πλέον πολλά από αυτά δάνεια φτάνουν τα 108 δισ. ευρώ (ποσοστό 44% επί των ανοιγμάτων των τραπεζών). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κρατούν τα σκήπτρα των κακοπληρωτών σε ποσοστά 60% και 66% αντίστοιχα. Στα "κόκκινα δάνεια" περιλαμβάνονται τα τραπεζικά δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση αποπληρωμής άνω των 90 ημερών, ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης και καταγγελμένες απαιτήσεις ασχέτως εάν έχουν υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία ή όχι.Τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί φτάνουν τα 148 δισ. ευρώ (σε καθυστέρηση βρίσκεται το 43,8%) 

Οι κλάδοι επιχειρήσεων που έκαναν στάση πληρωμών (Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων)

*Εστίαση  76%

*Κλωστουφαντουργια 73%

*Βιομηχανία χάρτου 72%

*Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 59%

*Αγροτικές δραστηριότητες-Αλιεία 59%

*Εμπόριο 48,5%

*Εμπορικά ακίνητα 54,6%

*Κατασκευές 52,5%

*Μεταποίηση 51,7%

*Τουρισμός (ξενοδοχεία,καταλύματα) 49%

*Ναυτιλία 33% 

Στάση πληρωμών και από νοικοκυριά 

Παρότι τα τραπεζικά δάνεια  των νοικοκυριών είναι σαφώς χαμηλότερα σε αξία  από αυτά των επιχειρήσεων εντούτοις καταγράφεται ανάλογη εικόνα στάσης πληρωμών, είτε αφορά στεγαστικά είτε καταναλωτικά.

Σε σύνολο 96,3 δις ευρώ τραπεζικών ανοιγμάτων προς τα νοικοκυριά στο "κόκκινο" βρίσκεται ποσοστό 45% ,και ειδικότερα 41% στα στεγαστικά και 55% στα καταναλωτικά δάνεια.