Τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς, είτε από άλλους πόρους, καθώς και τη δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Στην τροπολογία επίσης δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και κατάρτισης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την απασχόληση ανέργων απευθείας από Δήμους και Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία) με αποκλειστική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα απασχόλησης ωφελουμένων σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία. Η δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 24 εκατ. ευρώ το 2016 και 31 εκατ. ευρώ το 2017.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση 360 νέων οργανικών θέσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ καθώς και η δυνατότητα σε ΟΤΑ να καταρτούν Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ειδικότερα με την τροπολογία συστήνονται στον ΟΑΕΔ 360 νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά βάση για Εργασιακούς Συμβούλους.

Πρόκειται για 305 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού και Οικονομικού και 55 θέσεις Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού – Λογιστικού. Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), το ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 5,7 εκατ. ευρώ.