Από την εξέλιξη των εσόδων και από το αν η κυβέρνηση καλύψει το πλεόνασμα του 0,5% για το 2016 (μνημονιακός στόχος) και δεν χρειαστεί να εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό κόφτης θα εξαρτηθούν οι όποιες αναπροσαρμογές έρθουν στα ειδικά μισθολόγια στα οποία έχουν ενταχθεί περίπου 200.000 δημόσιοι υπάλληλοι ειδικών κατηγοριών (δικαστές, γιατροί του ΕΣΥ, ένστολοι,ιατροδικαστές κλπ).

Πηγή του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στο newpost ότι "αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων χωρίς όμως να υπάρξουν αδικίες". Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ο περιορισμός των ειδικών μισθολογίων μόνον σε δικαστές,ενστόλους και γιατρούς του ΕΣΥ και ένταξη των υπολοίπων στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.

Επίσης, στόχος είναι να παραμείνουν για όλους μόνον τέσσερα επιδόματα (τέκνων, ανθυγιεινό κλπ) τα οποία ισχύουν σήμερα στο δημόσιο και τα υπόλοιπα να ενσωματωθούν στο βασικό μισθό όπως συνέβη με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.

Αυτό όμως θα οδηγήσει πρακτικά σε μικρές μειώσεις των καθαρών αποδοχών 3%-6% καθώς η ενσωμάτωση ορισμένων επιδομάτων (αποτελούν το 40% των μεικτών αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια) θα οδηγήσει σε αύξηση της παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς σήμερα ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές δεν επιβάλλονται στα επιδόματα.

Ωστόσο τυχόν ανάλογες αλλαγές θα οδηγήσουν από την άλλη σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές για τους δικαιούχους ειδικών μισθολογίων.