Μαύρος αναμένεται να είναι ο φετινός Αύγουστος για χιλιάδες συνταξιούχους καθώς από την 1η του μήνα θα τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Τουλάχιστον 250.000 συνταξιούχοι που εισπράττουν κύρια και επικουρική σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ μικτά θα δουν τις χρήματά τους να μειώνονται από 5% έως 40%! 

Συγκεκριμένα, το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, ανά εντασσόμενο τομέα, ταμείο ή κλάδο στο ΕΤΕΑ, με βάση το οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, είναι 0,45%. 

Έτσι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας, εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, πριν την εφαρμογή του νόμου είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ, η επικουρική σύνταξη θα μειώνεται. Σε κάθε περίπτωση, η περικοπή θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 ευρώ. 

Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300 ευρώ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, ενώ δεν υπολογίζονται οι ειδικές εισφορές που επιβλήθηκαν το 2012, καθώς έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Oσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία, δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

Ποιους αφορούν οι περικοπές 

Οι περικοπές αφορούν κυρίως τους πρώην τραπεζοϋπαλλήλους οι οποίοι θα έχουν απώλειες της τάξης του 40%, ναυτικούς και τουριστικούς πράκτορες με μείωση 22%, υψηλόμισθους εμποροϋπαλλήλους αλλά και πρώην εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ με μείωση 15% στο μικτό ποσό και 6-8% στο καθαρό και τέλος μισθωτούς που βγήκαν στη σύνταξη μετά το 2005 με πάνω από 30 χρόνια. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά 5%.
Οι παρακρατήσεις θα γίνουν αναδρομικά από τον Ιούνιο δεδομένου ότι ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων έχει ισχύ από 1.6.206. Έτσι τα αναδρομικά για Ιούνιο έως Αύγουστο θα παρακρατηθούν σε ισόποσες δόσεις μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβρη