Την πλήρωση, προσωρινά, των κενών θέσεων διευθύνοντος συμβούλου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ από ένα μέλος του Γενικού Συμβουλίου και ένα ανώτερο στέλεχος του Ταμείου με απόφαση του υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η τροπολογία ενεργοποιείται σε περίπτωση παράλληλης κένωσης θέσεων η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία

Για τα πρόσωπα που θα επιλεγούν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group και η απλή γνώμη της Επιτροπής Επιλογής, εντός 24 ωρών, αλλιώς τεκμαίρεται η σιωπηρή συμφωνία τους.