Την δική τους μάχη δίνουν οι ιδιοκτήτες φούρνων και ζαχαροπλαστείων καθώς η κρίση διώχνει όλο και περισσότερο τον κόσμο από την κατανάλωση ψωμιού ​και λοιπών αρτοπαρασκευασμάτων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E., η οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία έτη και η συμπίεση του εισοδήματος των καταναλωτών είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της εν λόγω αγοράς από το 2010 και μετά.

«Το μέγεθος αγοράς (συνολικές πωλήσεις επιχειρήσεων) της βιοτεχνικής αρτοποιίας παρουσιάζει συνεχή μείωση την τελευταία εξαετία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξεως του 4%. Ομοίως, το μέγεθος αγοράς των εταιριών ζαχαροπλαστικής παρουσιάζει συνεχή μείωση την ίδια περίοδο, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξεως του 5,5%»,

Τις αντοχές τους δοκιμάζουν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις, οι οποίες φέρονται να δραστηριοποιούνται κυρίως στη βιοτεχνική αρτοποιία (ποσοστό 58%) και ζαχαροπλαστική. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 43 εταιριών βιοτεχνικής αρτοποιίας, το σύνολο του ενεργητικού τους μειώθηκε κατά 2,8% το διάστημα 2013-2014, ενώ μείωση 1,8% προέκυψε και για τα συνολικά ίδια κεφάλαια. Στον αντίποδα, οι συνολικές πωλήσεις εμφάνισαν αύξηση 10,8%, ενώ λίγο μεγαλύτερη ήταν η αύξηση για τα μικτά κέρδη (13,8%). Όσον αφορά στο καθαρό αποτέλεσμα, τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη μειώθηκαν δραστικά (κατά 64,1%) το 2014 σε σχέση με το 2013, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 39,5% το ίδιο έτος.